Tipy a návody

170 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pokud účetní jednotka nemá v daném období příjmy z tzv. hospodářské činnosti (pronájem, prodej majetku) a má jen příjmy z úroků, potom nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob a nemá ani povinnost tuto skutečnost nahlásit svému finančnímu úřadu.

 

Štítky:

200 - Archivace účetních dokladů

Pokud se ve sboru používají desátkové lístky, je třeba je uchovávat po dobu 3 let. Doba uchování souvisí s dobou, po kterou lze ze strany finančního úřadu provádět kontrolu daně z příjmů.

Štítky:

220 - Stolečková evangelizace

Pro stolečkovou evangelizací platí zásada nepřijímat žádné finanční protihodnoty, tzn. peněžní prostředky, a to ani formou příspěvku pro sbor nebo pro humanitární a charitativní účely (např. pro ADRA o.p.s.).

Štítky: