Tipy a návody

190 - Bankovní účty v cizích měnách (EUR, USD)

V syntetických účtech jsou za uvedeným účelem zřízeny nové, tzv. valutové účty

225 – valutový bankovní účet v EUR

226 – valutový bankovní účet v USD

Tyto účty se budou v účetních výkazech (obratová předvaha, výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu a rozvaha ve zjednodušeném rozsahu) a v deníku dokladů zobrazovat hodnotově v českých korunách. Zobrazení v Kč je zajištěno přepočítacím kurzem, který lze nastavit v základním okně při zadávání účetního případu, kde je možné zadat kurz pro přepočet cizí měny. U cizích měn se počítá pouze se dvěma měnami, a to EUR a USD. Pro přepočet se použije vždy aktuální kurz České národní banky (ČNB), který lze zjistit na internetových stránkách ČNB (kurzovní lístek).

Typy účetních případů jsou standardně (automaticky) nastaveny na bankovní účet korunový, tj. 220 – bankovní účet.

Při účtování na valutových účtech je třeba nejprve povolit změnu přednastavených údajů v základním okně pro zadání nového účetního případu – položky, a to kliknutím na políčko „Povolit změnu přednastavených údajů“ a potom v políčku „MD“ nebo „D“ vybrat z číselníku syntetických účtů podle druhu měny účet 225 nebo 226 a do políčka EUR nebo USD zadat částku v cizí měně a dále zadat do políčka „kurz“ přepočítací kurz platný v den, kdy se účetní případ uskutečnil (datum pohybu na valutovém bankovním účtu) dle kurzovního lístku ČNB.

Zobrazení pohybu v cizích měnách je možné v rámci filtru pro účet 225 nebo 226 za účelem kontroly pohybů na příslušném valutovém bankovním účtu.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 15. 1. 2019, 13.22 hodin