Tipy a návody

120 - Směrnice č. 12 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek

Zásady pro použití opravných položek stanovuje zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavní činnosti není podnikání č. 407. Dále je upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Štítky:

130 - Směrnice č. 13 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv

Zásady pro tvorbu, čerpání a účtování rezerv se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví a Českým účetním standardem pro účetní jednotky, u kterých hlavní činnosti není podnikání č. 407. Dále je upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Štítky:

140 - Směrnice č. 14 - Kurzové rozdíly

Zásady pro účtování kursových rozdílů se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví a Českým účetním standardem č. 404 pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání.

Štítky:

160 - Směrnice č. 16 - Pracovní cesty

Úprava této směrnice se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Občanským zákoníkem.

Štítky: