Tipy a návody

180 - Směrnice č. 18 - Zásady provádění oprav a jejich úhrad v pronajatých bytech a objektech

Podle § 2257 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nájemce bytu provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, a to za předpokladu, že nájemní smlouva nestanoví něco jiného.
Pojem drobných oprav je vymezen v § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. U drobných oprav a výměn uvedených v odst. 2 a 3 není rozhodující výše finanční částky na příslušnou opravu nebo výměnu. V odst. 4 je stanovena zásada, že za drobné opravy se považují i výměny drobných součástí předmětů uvedených v odst. 3; ani u nich není však rozhodující výše nákladu.
Finanční limit uvedený v § 5 odst. 5, tj. 300 Kč, se uplatňuje pouze v případech, že jde o opravu nebo výměnu součástí vnitřního vybavení bytu, kterou nelze zařadit do některé skupiny uvedené v odst. 3 a 4 nařízení vlády. Zpravidla se bude jednat o netypické vybavení bytu jako např. klimatizace, apod.

 

Štítky:

Publikováno: 19. 11. 2015, 13.47 hodin