Tipy a návody

030 - Směrnice č. 3 - Podpisové vzory

Podpisové vzory odpovědných za účetní případy

  1. Schválení účetních případů po věcné stránce – potvrzení existence operace, která je obsahem účetního dokladu a oprávněnost operace
  2. Osoby odpovědné za účetní případy firmy:

         

Podpisové vzory osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů
Schválení účetních případů po formální stránce-náležitosti účetních a daňových dokladů podle § 11 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví a zákona č. 588/92 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

 

 

Štítky:

Publikováno: 12. 11. 2015, 12.59 hodin