Tipy a návody

200 - Archivace účetních dokladů

Desátkové lístky jsou podkladem pro stanovení hodnoty daru v příslušném kalendářním roce. O hodnotu daru lze potom u dárce snížit základ daně.

Data ze sborového účetnictví je třeba archivovat na externím disku. Doporučujeme jedenkrát za rok vytisknout americký deník a jednotlivé účty.

 

Štítky: bez štítků

Publikováno: 16. 1. 2019, 9.06 hodin