Tipy a návody

170 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pokud účetní jednotka má v daném období příjmy, které zakládají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, může si sestavit daňové přiznání v tzv. aplikaci EPO (elektronická podání), která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR nebo po zadání odkazu „epo daňový portál finanční správy“. Výhodou je možnost uložit si tzv. „pracovní soubor“ daňového přiznání ve formátu xml a jeho opětovného načtení do elektronického formuláře. Tímto způsobem lze sestavit i vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pro vyplnění a podání daňového přiznání a příslušných vyúčtování lze využít i tzv. „interaktivní formuláře“ ve formátu PDF, které jsou na internetových stránkách Ministerstva financí ČR. Pokud se účetní jednotka rozhodne pro jejich vyplnění, je třeba si tyto interaktivní formuláře nejprve stáhnout do adresáře v počítači a potom vyplnit. V případě jejich vyplnění přímo na internetových stránkách ministerstva financí nedochází k jejich automatickému ukládání a při bezprostředním nevytisknutí vyplněného tiskopisu, se údaje z formuláře ztratí.

Termíny pro podání jednotlivých přiznání a vyúčtování za rok 2018 jsou následující:

  • Přiznání k dani z příjmů právnických osob do 1. 4. 2019
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do 1. 3. 2019
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně do 1. 4. 2019
Štítky:

Publikováno: 15. 1. 2019, 13.38 hodin