Tipy a návody

170 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pokud sbor nemá v daném období příjmy z tzv. hospodářské činnosti (pronájem, prodej majetku) a má jen příjmy z úroků, potom nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob a nemá ani povinnost tuto skutečnost nahlásit svému finančnímu úřadu.

Pokud sbor má v daném období příjmy, které zakládají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, může si sestavit daňové přiznání v tzv. aplikaci EPO (elektronická podání), která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz) nebo po zadání odkazu „epo daňový portál finanční správy“. Výhodou je možnost uložit si tzv. „pracovní soubor“ daňového přiznání ve formátu xml a jeho opětovného načtení do elektronického formuláře. Tímto způsobem lze sestavit i vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pro vyplnění a podání daňového přiznání a příslušných vyúčtování lze využít i tzv. „interaktivní formuláře“ ve formátu PDF, které jsou na internetových stránkách Ministerstva financí ČR. Pokud se sbor rozhodne pro jejich vyplnění, je třeba si tyto interaktivní formuláře nejprve stáhnout do adresáře v počítači a potom vyplnit. V případě jejich vyplnění přímo na internetových stránkách ministerstva financí nedochází k jejich automatickému ukládání a při bezprostředním nevytisknutí vyplněného tiskopisu, se údaje z formuláře ztratí.

Termíny pro podání jednotlivých přiznání a vyúčtování za rok 2019 jsou následující:

  • Přiznání k dani z příjmů právnických osob do 1. 4. 2020
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do 1. 3. 2020
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně do 1. 4. 2020

 

Štítky:

Publikováno: 15. 1. 2019, 13.38 hodin