Tipy a návody

150 - Evidence a odepisování majetku

První kategorie:

v této kategorii je majetek s hodnotou do 2.000,- Kč. Tento majetek se neeviduje a je považován za spotřebovaný materiál.

Druhá kategorie (od 1. 1. 2019):

v této kategorii je majetek s hodnotou nad 2.000,- Kč do 40.000,- Kč. Tento majetek se eviduje a současně se jednorázově odpisuje při zařazení do majetku (100 % odpis hodnoty).

Forma evidence tohoto majetku není předepsána. Lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník. Za účelem této změny byly upraveny i typy účetních případů pro rok 2019.

Majetek s hodnotou nad 20.000,- Kč do 40.000,- Kč pořízený do 31. 12. 2018 se bude účtovat podle postupů platných do 31. 12. 2018. Za tím účelem byly v americkém deníku ponechány potřebné typy účetních případů i pro rok 2019, aby jej bylo možné odpisovat níže uvedeným způsobem. Tento majetek se eviduje a současně se odpisuje tak, že v roce zařazení do majetku se odepíše 50 % z jeho hodnoty a v roce následujícím se odepíše zbývajících 50 % z jeho hodnoty. Pro evidenci majetku a jeho odpisování lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník.

Třetí kategorie:

v této kategorii je majetek s hodnotou nad 40.000,- Kč. Tento majetek se eviduje a současně odpisuje. Ve většině případů je doba odpisování 5 let. Pro evidenci tohoto majetku a jeho odpisování lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník.

Štítky:

Publikováno: 11. 1. 2019, 13.51 hodin