Tipy a návody

031 - Informace k přiznání k dani z příjmu právnických osob

Pokud účetní jednotka nemá v daném období příjmy z tzv. hospodářské činnosti (pronájem, prodej majetku) a má jen příjmy z úroků, potom nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob a nemá ani povinnost tuto skutečnost nahlásit svému finančnímu úřadu.

Pokud účetní jednotku, která má v daném období příjmy, které zakládají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, může si sestavit daňové přiznání v tzv. aplikaci EPO (elektronická podání), která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
Výhodou je možnost uložit si tzv. „pracovní soubor“ daňového přiznání ve formátu xml a jeho opětovného načtení do elektronického formuláře. Tímto způsobem lze sestavit i vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
Termíny pro podání jednotlivých přiznání a vyúčtování jsou následující:
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob do 1. 4. následujícího roku
- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do 1. 3. následujícího roku
- Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně do 1. 4. následujícího roku.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.29 hodin