Tipy a návody

090 - Účtování o zisku a ztrátě

Příklad postupu účtování o zisku a ztrátě a převodu zůstatků účtů například pro rok 2015.
Nejprve je nutné v účetním období 2014:

 1. vypočítat výsledovku za rok 2014
 2. vypočítat rozvahu za 2014
 3. z rozvahy zjistit hospodářský výsledek (je v Pasivech řádek II.)
 4. přepnout se do roku 2015

V novém účetním období, v tomto případě je to rok 2015, se musí:

 1. SPUSTIT PŘEVOD ZŮSTATKŮ ÚČTŮ
 2. Vyhledat zůstatek účtu 930 (měl by souhlasit s hospodářským výsledkem roku 2014 – viz krok 3)
 3. Pak se v účetním období 2015 zaúčtuje zisk/ztráta oproti vlastnímu jmění. Na to jsou ve všeobecných účetních souvztažnostech dva typy účetních případů
   a) byl zisk - použije se souvztažnost:
  "VÚD - rozdělení dosaženého zisku - převod do vlastního jmění"
  b) byla ztráta - použije se souvztažnost: 
  "VÚD - vypořádání vzniklé ztráty úhradou z vlastního jmění"
Štítky:

Publikováno: 30. 9. 2015, 13.41 hodin