Tipy a návody

180 - Dary (bezúplatná plnění)

Dar (dary) musí být prokazatelně poskytnut v období (kalendářním roce), ve kterém bude uplatňován dárcem odpočet od základu daně. Pokud bude dar uplatňován jako položka snižující základ daně v roce 2019, musí být dárcem poskytnut v roce 2019. To stejné platí i pro rok 2018. POZOR! Nelze potvrdit dar poskytnutý v roce 2019 (připsaný na bankovní účet po 1. 1. 2019) jako dar roku 2018!

V případě manželů lze vystavit potvrzení o poskytnutí daru na jiného z manželů než na toho, který poskytoval v příslušném období ze svého účtu nebo i v hotovosti dary. V takovém případě je ale třeba vyžadovat od manželů jejich prohlášení (vzor prohlášení je k dispozici na internetových stránkách v kapitole Tipy a návody, kategorie Vzory), že dary byly poskytnuty z jejich společného jmění manželů a žádají, aby byly přiřazeny každému z manželů v určité výši nebo aby byly přiřazeny jinému z manželů, než bylo původně uvedeno. Uvedený postup platí výhradně pro manžele v rámci jejich společného jmění manželů. Nelze jej tedy použít pro děti nebo jiné rodinné příslušníky. Problémem bude v takovém případě vystavení potvrzení z programu Americký deník, které by vyžadovalo změnit zadání partnera nebo položek u partnera. Jinak by se potvrzení o poskytnutých darech muselo vystavit ručně. Do modulu „Partneři“ je za tím účelem přidána tisková šablona „Potvrzení o daru – prázdný formulář“.

Pokud dárce zasílá dary přímo na účet příslušného sdružení, vystavuje potvrzení o výši poskytnutých darů příslušné sdružení. Z rozhodnutí sdružení se informace o výši těchto darů nesdělují pokladníkům sborů.

 

Štítky: bez štítků

Publikováno: 11. 1. 2019, 13.36 hodin