Tipy a návody

190 - Metodický pokyn - Bezúplatná plnění (dary)

Dárce – fyzická osoba má možnost si odečíst od základu daně dary ve výši 15 %.
Dárce – právnická osoba má možnost si odečíst od základu daně dary ve výši 10 %.
Dar (dary) musí být prokazatelně poskytnut v období (kalendářním roce), ve kterém bude uplatňován dárcem odpočet od základu daně. Pokud bude dar uplatňován jako položka snižující základ daně v roce 2015, musí být dárcem poskytnut v roce 2015.
V případě manželů lze vystavit potvrzení o poskytnutí daru na jiného z manželů než na toho, který poskytoval v příslušném období ze svého účtu nebo i v hotovosti dary. V takovém případě je ale třeba vyžadovat od manželů jejich prohlášení, že dary byly poskytnuty z jejich společného jmění manželů a žádají, aby byly přiřazeny každému z manželů v určité výši nebo aby byly přiřazeny jinému z manželů, než bylo původně uvedeno. Uvedený postup platí výhradně pro manžele v rámci jejich společného jmění manželů. Nelze jej tedy použít pro děti nebo jiné rodinné příslušníky. Problémem bude v takovém případě vystavení potvrzení z programu Americký deník, které by vyžadovalo změnit zadání partnera nebo položek u partnera. Jinak by se potvrzení o poskytnutých darech muselo vystavit ručně. Do modulu „partneři“ je za tímto účelem přidána tisková šablona „Potvrzení o daru – prázdný formulář“.
Pokud dárce zasílá dary přímo na účet příslušného sdružení (u církevních sborů), vystavuje potvrzení o výši poskytnutých darů příslušné sdružení.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.37 hodin