Tipy a návody

210 - Metodický pokyn - Bankovní účty v cizích měnách, postup účtování

V případě, kdy ve účetní jednotce vzniká potřeba mít založeny a vedeny účty v cizích měnách (někteří dárci mají příjmy v EUR nebo v USD – cizinci pobývající v ČR nebo zaměstnanci zahraničních společností zasílají dary na bankovní účet v cizí měně), aby nevznikaly zbytečné poplatky při převodu cizích měn na Kč, bude účetní jednotka (sbor) v rámci Amerického deníku postupovat následujícím způsobem.
V syntetických účtech jsou za uvedeným účelem zřízeny nové tzv. valutové účty
225 – valutový bankovní účet v EUR
226 – valutový bankovní účet v USD
Tyto účty se budou v účetních výkazech (obratová předvaha, výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu a rozvaha ve zjednodušeném rozsahu) a v deníku dokladů zobrazovat hodnotově v českých korunách. Zobrazení v Kč je zajištěno přepočítacím kurzem, který lze nastavit v základním okně při zadávání účetního případu, kde je možné zadat kurz pro přepočet cizí měny. U cizích měn se počítá pouze se dvěma měnami, a to EUR a USD. Pro přepočet se použije vždy aktuální kurz České národní banky (ČNB), který lze zjistit na internetových stránkách www.cnb.cz (kurzovní lístek).
Postup účtování:
Typy účetních případů jsou standardně (automaticky) nastaveny na bankovní účet korunový, tj. 220 – bankovní účet. Při účtování na valutových účtech je třeba:
1) nejprve povolit změnu přednastavených údajů v základním okně pro zadání nového účetního případu – položky, a to kliknutím na políčko „Povolit změnu přednastavených údajů

2) potom v políčku „MD“ nebo „D“ vybrat z číselníku syntetických účtů podle druhu měny účet 225 nebo 226
3) 
do políčka Valuty zadat částku v cizí měně a dále zadat do políčka „kurz“ přepočítací kurz platný v den, kdy se účetní případ uskutečnil (datum pohybu na valutovém bankovním účtu) dle kurzovního lístku ČNB.
4) s
tisknout tlačítko „Vyp“, které provede přepočet valutové částky na Kč.
Zobrazení pohybu v cizích měnách je možné v rámci filtru pro účet 225 nebo 226, za účelem kontroly pohybů na příslušném valutovém bankovním účtu.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.50 hodin