Tipy a návody

170 - Zásadní změna ve způsobu placení daní

Od 1. 1. 2013 došlo k zásadní změně ve způsobu placení daní. Místo dosavadních 199 finančních úřadů je výběrem daní pověřeno pouze 14 krajských finančních úřadů a jeden specializovaný finanční úřad (se sídlem v Praze). Z dosavadních finančních úřadů se staly pouze územní pracoviště krajských finančních úřadů.

Výše uvedená změna sebou přináší změnu všech bankovních účtů, na které se daně platí. Seznam nových bankovních účtů najdete na webových stránkách České daňové správy. Po určitou dobu ale budou platit ještě dosavadní čísla účtů. Přesto je třeba začít platit daně na nové účty co nejdříve.
Nové bankovní účty jsou, stejně jako původní účty, zřízeny u České národní banky (ČNB – kód banky 0710).

U sborů se tato změna dotkne:
- daně z příjmů ze závislé činnosti (u sborů, které mají zaměstnance)
- daně z příjmů vybírané srážkou (od 1. 1. 2014 jen u dohod o provedení práce, kdy příjem nepřevýší částku 10.000,- Kč)
- daně darovací, která je od 1. 1. 2014 zrušena a bezplatné nabytí majetku podléhá dani z příjmů právnických osob

U Církve a Sdružení se tato změna dotkne:
- daně z příjmů ze závislé činnosti
- daně z příjmů vybírané srážkou (od 1. 1. 2014 jen u dohod o provedení práce, kdy příjem nepřevýší částku 10.000,- Kč)
- daně z nemovitostí
- daně z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2014 daň z nabytí nemovitých věcí.
- daně darovací, která je od 1. 1. 2014 zrušena a bezúplatné nabytí majetku podléhá dani z příjmů právnických osob

U daně z nemovitostí se daň z nemovitostí, nacházejících se na území jednoho kraje, bude platit na nový účet daně z nemovitostí příslušného krajského finančního úřadu.
Stejně tomu bude i v případě daně z převodu nemovitostí, které se nacházejí na území daného kraje.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 25. 11. 2015, 13.34 hodin