Tipy a návody

020 - Změny ve způsobu placení daní

Od 1. 1. 2013 došlo k zásadní změně ve způsobu placení daní.
Místo dosavadních 199 finančních úřadů je výběrem daní pověřeno pouze 14 krajských finančních úřadů a jeden specializovaný finanční úřad (se sídlem v Praze). Z dosavadních finančních úřadů se staly pouze územní pracoviště krajských finančních úřadů.
Výše uvedená změna s sebou přinesla změnu všech bankovních účtů, na které se daně platí.
Nové bankovní účty jsou, stejně jako původní účty, zřízeny u České národní banky (ČNB – kód banky 0710).
Tato změna se dotkne:
- daně z příjmů ze závislé činnosti (účetní jednotky, které mají zaměstnance)
- daně z příjmů vybírané srážkou (od 1. 1. 2014 jen u dohod o provedení práce, kdy příjem nepřevýší částku 10.000,- Kč)
- daně darovací, která je od 1. 1. 2014 zrušena a bezplatné nabytí majetku podléhá dani z příjmů právnických osob
- daně z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2014 daň z nabytí nemovitých věcí.
- daně darovací, která je od 1. 1. 2014 zrušena a bezúplatné nabytí majetku podléhá dani z příjmů právnických osob
U daně z nemovitostí se daň z nemovitostí, nacházejících se na území jednoho kraje, bude platit na nový účet daně z nemovitostí příslušného krajského finančního úřadu.
Stejně tomu bude i v případě daně z převodu nemovitostí, které se nacházejí na území daného kraje.

Štítky:

Publikováno: 29. 9. 2015, 14.07 hodin