Tipy a návody

190 - DPP - modelové příklady

Modelový příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje 3 hodiny týdně, ve čtvrtky 16-19 hod, tj celkem 156 hodin za rok. Odměna 200 Kč/hod.

Výpočet nároku na dovolenou:

156/20 = 7 celých odpracovaných týdnů (při 20hodinové fiktivní týdenní pracovní době, která je u DPP dána zákoníkem)

4 x 20 x 1/52 x 7 = 11 hodin dovolené (zaokrouhluje se vždy nahoru na celé hodiny)

Těchto 11 hodin dovolené se proplácí ke dni skončení DPP, tj. společně s odměnou za prosinec.

Odměna za prosinec:

  • základní odměna: 12 hod. x 200 Kč = 2400 Kč
  • náhrada za dovolenou: 11 hod. x 200 Kč = 2200 Kč
  • celkem: 4600 Kč

 

Modelový příklad č. 2:

Zaměstnanec pracuje 4 hodiny týdně, ve čtvrtky 16-20 hod, tj celkem 208 hodin za rok. Odměna 200 Kč/hod.

Výpočet nároku na dovolenou:

208/20 = 10 celých odpracovaných týdnů (při 20hodinové fiktivní týdenní pracovní době, která je u DPP dána zákoníkem)

4 x 20 x 1/52 x 10 = 16 hodin dovolené (zaokrouhluje se vždy nahoru na celé hodiny)

Těchto 16 hodin dovolené se proplácí ke dni skončení DPP, tj. společně s odměnou za prosinec.

Odměna za prosinec:

  • základní odměna: 16 hod. x 200 Kč = 3200 Kč
  • náhrada za dovolenou: 16 hod. x 200 Kč = 3200 Kč
  • celkem: 6400 Kč

 

Modelový příklad č. 3:

Zaměstnanec pracuje 4 hodiny týdně, ve čtvrtky 16-20 hod, tj celkem 208 hodin za rok. Odměna 350 Kč/hod.

Výpočet nároku na dovolenou:

208/20 = 10 celých odpracovaných týdnů (při 20hodinové fiktivní týdenní pracovní době, která je u DPP dána zákoníkem)

4 x 20 x 1/52 x 10 = 16 hodin dovolené (zaokrouhluje se vždy nahoru na celé hodiny)

Těchto 16 hodin dovolené se proplácí ke dni skončení DPP, tj. společně s odměnou za prosinec.

Odměna za prosinec:

  • základní odměna: 16 hod. x 350 Kč = 5600 Kč
  • náhrada za dovolenou: 16 hod. x 350 Kč = 5600 Kč
  • celkem: 11200 Kč

Odměna je větší než 10 000 Kč!!!

Nutné dovolenou vyplatit v různých měsících.

Lze rozdělit jakkoli, ale už nutno zapsat do výkazu práce.

 

Štítky:

Publikováno: 10. 1. 2024, 11.15 hodin