Tipy a návody

140 - Platby prováděné v hotovosti

V hotovosti lze provádět platby pouze do výše 10 000,- EUR nebo 270 000,- Kč. Toto omezení platí i pro platby do zahraničí nebo ze zahraničí (poskytované zahraničním subjektům nebo přijímané od zahraničních subjektů). Omezení platí i pro dary (bezúplatná plnění).

 

Omezení plateb v hotovosti neplatí pro vklady peněžních prostředků na bankovní účet nebo výběry z bankovního účtu. Limit 10 000,- EUR nebo 270 000,- Kč je stanoven pro jednu platbu od jednoho subjektu v jednom kalendářním dni. 

Štítky:

Publikováno: 11. 1. 2019, 13.24 hodin