Tipy a návody

160 - Metodický pokyn, který řeší ukládání prostředků na vypravení pohřbu člena sboru

Situace, kdy člen má zájem uložit si určitý obnos potřebný k vypravení pohřbu u sboru (není rozhodující, zda tyto prostředky budou uloženy ve sborové pokladně nebo na bankovním účtu), může nastat u členů, kteří nemají žádné příbuzné nebo u členů, kde ostatní rodinní příslušníci nejsou věřící a lze u nich předpokládat, že by neměli ani zájem o vypravení důstojného církevního pohřbu, nebo by v tomto směru nerespektovali přání zesnulého.

Toto lze ve sborech zajistit, ale za dodržení následujících podmínek:
- člen, který má o tuto „službu“ sboru zájem, sepíše se sborem smlouvu, jejíž vzor je přílohou
- ve smlouvě musí být uvedena konkrétní částka, kterou sbor přijme
- ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, jak naložit s prostředky, které zůstanou po vyřízení pohřbu, 
             zda připadnou jako dar sboru, nebo
             zda se stanou součástí řízení o dědictví a na koho se v takovém případě obrátit
- ve smlouvě musí být také uvedeno, jak řešit situaci, kdy prostředky na vypravení pohřbu nebudou stačit, kdo v takovém případě uhradí rozdíl.
V tomto případě doporučuji ověřit si před sepsáním smlouvy ceny za služby spojené s vypravením pohřbu u místního pohřebního ústavu a počítat ještě navíc s dostatečnou rezervou, aby výše uvedená situace nenastala. Jde o praktické opatření, protože zájemci o tuto „službu“ sboru nemají záruku ve svých příbuzných, že by se o ně v tomto směru řádně postarali a těžko by sbor s těmito lidmi jednal o doplacení výdajů spojených s pohřbem. Pokud by šlo o členy sboru, kteří neměli žádné příbuzné, byla by situace neřešitelná a sbor by musel rozdíl ve výdajích uhradit ze sborových prostředků.

Příklad účtování uložení prostředků na vypravení pohřbu a jejich čerpání a vypořádání:
Pří-HO-Zál-Pohř         Příj. do pokl. - přijatá záloha na výdaje spojené s vypravením pohřbu  MD 210    DAL 950
Výd-HO-Zál-Pohř       Výd. z pokl. - vrácení nevyčerpané zálohy na vypravení pohřb             MD 950    DAL 210
Pří-BA-Zál-Pohř         Příj. na BÚ - přijatá záloha na výdaje spojené s vypravením pohřbu     MD 220    DAL 950
Výd-BA-Zál-Pohř       Výd. z účtu -  vrácení nevyčerpané zálohy na vypravení pohřbu           MD 950    DAL 220
VÚD-Zúčt-Pohřeb      VÚD - zúčtování zálohy poskytnuté na vypravení pohřbu                     MD 950    DAL 640
VÚD-Dar-Pohřeb       VÚD - zúčtování zálohy na vypravení pohřbu - převod zbytku zálohy 
                                  na dar                                                                                                     MD 950    DAL 680

Náklady spojené s vypravením pohřbu se účtují jako běžné účetní případy sboru, tj. jako spotřeba materiálu nebo náklady na služby v rámci běžných typů účetních případů.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 25. 11. 2015, 13.15 hodin