Tipy a návody

160 - Kontrola účetnictví a účetních dokladů

Pokladní výdajové a příjmové doklady musí být podepsány statutárními zástupci.

Na konci kalendářního roku je třeba zkontrolovat stavy účtů a fondů a porovnat je s doklady a záznamy (inventarizace).

 

Štítky:

Publikováno: 15. 1. 2019, 13.30 hodin