Tipy a návody

070 - Zásady účtování

Jak účtovat náklady na odvoz odpadu?
Jedná se o službu, proto není v typech účetních případů speciální typ účetního případu, ale pro účtování nákladů na odvoz odpadu se použije 
V oddílu „pokladna výdaje“ souvztažnost
Výd-HO-Služ-Hot   Výd. z pokl. za služby hrazené v hotovosti           MD 510                    DAL 210
a do textu se uvede, že se jedná o náklady na odvoz odpadu
V oddílu „závazek“ se použije souvztažnost (typ účetního případu)
FP-Služby   Fa přijatá za služby                                                          MD 510                    DAL 320

Obdobně se postupuje v případě jiných služeb (v typech účetních případů nebylo možné uvést všechny služby, které se mohou v jednotlivých účetních jednotkách vyskytovat).

Jak zadávat počáteční stavy fondů a oddělení?
Počáteční stav fondů nebo oddělení se zadává vždy ručně (v programu „Americký deník“ není nastavena žádná funkce pro automatický převod zůstatků tzv. „z roku do roku“).

Postup při zadávání počátečního stavu je následující:
Kliknout v hlavním panelu na Fondy/oddělení, kurzorem „najet“ na příslušný fond nebo příslušné oddělení, nahoře na liště potom kliknout na ikonu „oprava“ a po rozbalení okna zadat do řádku „počáteční stav fondu nebo oddělení“ příslušnou částku a potvrdit kliknutím na OK.
Následně si může hospodář zkontrolovat počáteční stavy tím, že si zadá zpracování výkazu „Obraty fondů a oddělení“ ke zvolenému datu.

Jak postupovat v případě „příkazu k úhradě“ u závazku, který je zaúčtován až po inkasu z účtu?
Uvedená problematika se týká účetních jednotek, které používají počítačový program „Americký deník“, a nastává u inkasa za el. energii, plyn.
Problém spočívá v tom, že nejde o „klasický závazek“ zaúčtovaný na základě faktury přijaté, ale o úhradu závazku, který účetní jednotka ještě nemá zaúčtován, protože fakturu obdrží až po inkasu.
Jak v takovém případě řešit tvorbu příkazu k úhradě a jeho vyřízení – tzv. předání do banky.
Postup: aby bylo možné závazek (po obdržení faktury) označit jako „předaný“ do banky, vytvoří se příkaz k úhradě, který se „nepředá“ do banky.
Jako datum vytvoření příkazu se uvede datum inkasa.

Štítky:

Publikováno: 30. 9. 2015, 13.21 hodin