Tipy a návody

150 - Metodický pokyn k účetnictví skupin při sborech

Základní informace
Skupina při sboru je po právní stránce součástí sboru. V žádném případě nemůže skupina při sboru vstupovat do právních vztahů, skupina nemůže mít zřízen u banky svůj účet ani na sebe brát závazky. Veškeré právní úkony musí činit statutární zástupce sboru, tj. kazatel nebo starší (vedoucí) sboru. Účetnictví se vede zásadně za sbor jako celek.

V rozporu s uvedenými zásadami není:
- pokud pověřená osoba spravuje pokladní hotovost skupiny při sboru a vede evidenci pokladny. V tomto případě se jedná o dílčí pokladnu, která je součástí pokladny sboru
- skupina hospodaří na základě výborem sboru předem schváleného rozpočtu
- shromažďuje dary v rámci konaných bohoslužeb
- sbor eviduje náklady a výnosy za skupinu působící při sboru na samostatném „hospodářském středisku“, které zřídí v rámci účetnictví sboru.

Využití střediska pro účtování nákladů a výnosů za skupinu při sboru
Středisko nadefinujeme v základním okně v položce „Střediska“ přes ikonu „Nový údaj“ na horní liště. Středisko nadefinujeme jako „skupina při sboru“.
Pokud je skupin při sboru více, nadefinujeme postupně střediska pro jednotlivé skupiny. Každé středisko má v číselníku středisek přidělené své pořadové číslo.  
Následně je třeba při každém novém účetním případu (účetní položce), který se týká supiny při sboru, zadávat středisko skupiny při sboru. Toto zadání se provádí v rámci účtování v deníku výběrem nadefinovaného střediska.
S pomocí funkce „Deník dokladů – filtr“ lze vybrat potřebné druhy dokladů, např.
- pokladní doklady
- bankovní doklady
v potřebném členění (příjem nebo výdaj) nebo všechny doklady týkající se střediska – skupiny při sboru.

Od roku 2007 se středisko zobrazuje také na jednotlivých dokladech při jejich tisku (pro možnost kontroly a pro větší přehlednost).
Dále je možné v základního menu využít položku „Sestavy“ a zadat sestavu
- obraty účtů za střediska nebo
- obraty fondů/oddělení za střediska

Štítky: bez štítků

Publikováno: 25. 11. 2015, 13.09 hodin