Tipy a návody

060 - Metodický pokyn na výpočet výše úhrady spotřebovaných energií

Účetní jednotka si může zvolit jednu ze dvou níže uvedených metod výpočtu výše úhrady spotřebovaných energií.

Spotřeba energií stanovená měsíčním paušálem
Měsíční paušál se stanoví na základě počtu hodin, dní a osob na straně uživatele (člověkohodiny).
Při tomto výpočtu lze vycházet z údajů o spotřebě energií účetní jednotkou, kdy lze z počtu hodin a počtu osob stanovit průměrnou hodinovou spotřebu energií na hodinu a osobu a na základě tohoto výpočtu stanovit paušál pro uživatele.
Pokud by v průběhu období došlo na straně uživatele k výrazné změně v počtu hodin nebo osob, je třeba výši paušálu upravit.

Spotřeba energií zjištěná rozdílem mezi spotřebou před užíváním prostor uživatelem a při užívání prostor uživatelem
Při tomto výpočtu se vychází z částek účtovaných od dodavatelů energií, kdy se porovná spotřeba energií před užíváním nebytových prostor uživatelem a spotřeba energií při užívání nebytových prostor uživatelem. Zjištěný rozdíl představuje nárůst spotřeby energií z titulu užívání nebytových prostor uživatelem.

POZOR!!!
Ve výše uvedeném případě je třeba porovnávat spotřebu energií v měrných jednotkách, nikoliv v celkových částkách, protože může docházet ke změnám cen za jednotku spotřebované energie (kWh, m3, GJ).

Štítky:

Publikováno: 30. 9. 2015, 12.42 hodin