Tipy a návody

240 - Čestné prohlášení manželů k bezúplatnému plnění - Vzor

Čestné prohlášení
manželů k bezúplatnému plnění (darům),
poskytnutému ze společného jmění manželů

 

Manželé ………………………………………………………tímto prohlašují na svou čest, že bezúplatná plnění (dary) v hodnotě …………………………. Kč,
poskytnutá ………………………………………………………………
dne ………………………………………
v roce ……………,
byla poskytnuta ze společného jmění manželů a jejich rozdělení na každého z manželů je následující:
manžel ………………………………. nar. ……………………,
bytem …………………………………………………
v hodnotě …………………… Kč

a

manželka ……………………………, nar. ……………………,
bytem ……………………………………………………
v hodnotě …………………… Kč

 

V ……………………………… dne …………………

                                                                                     

Podpis manžela: ……………………………………….
Podpis manželky: ……………………………………….

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 6. 4. 2016, 15.13 hodin