Tipy a návody

260 - Sdělení o neexistenci daňové povinnosti daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně

Finanční úřad pro ………………………………

…………………………………………………………….

Územní pracoviště v (pro) ……………………………

……………………………………………………………………… 

DAŇOVÝ SUBJEKT:

ADRESA:

DIČ: CZ …………………………..

Sdělení o neexistenci daňové povinnosti daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně

za fyzické osoby za rok ………….

     V roce …………. nevznikla daňová povinnost, neměli jsme uzavřeny žádné dohody o provedení práce ani jiný pracovně právní vztah (práce malého rozsahu do 3000 Kč, včetně, měsíčně) bez podepsaného prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

     Z uvedeného důvodu nebudeme podávat Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období ………………….

 

Kontaktní osoba …………………………………..

Telefon ………………………………..

e-mail ………………………………………………….

 

V ……………………………………… dne …………………. 

 

                                                                                 razítko                       ………………………………….

                                                                                                                                     podpis   

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 4. 3. 2020, 13.52 hodin