Tipy a návody

250 - Sdělení o neexistenci daňové povinnosti daně ze závislé činnosti

Finanční úřad pro ………………………………

…………………………………………………………….

 

Územní pracoviště v (pro) ……………………………

………………………………………………………………………

 

DAŇOVÝ SUBJEKT:

ADRESA: 

DIČ: CZ …………………………..

Sdělení o neexistenci daňové povinnosti daně ze závislé činnosti za rok ………….

 V roce …………. nevznikla daňová povinnost, neměli jsme žádné zaměstnance ani

uzavřené dohody.

Z uvedeného důvodu nebudeme podávat Vyúčtování daně ze závislé činnosti z příjmů fyzických osob za zdaňovací období ……………..

 

Kontaktní osoba …………………………………..

Telefon ………………………………..

e-mail ………………………………………………….

  

V ……………………………………… dne ………………….

 

 

                                                                                 razítko          ………………………………….

                                                                                                                                  podpis      

ke stažení zde                                            

Štítky:

Publikováno: 4. 3. 2020, 13.38 hodin