Tipy a návody

180 - Sazby u cestovních náhrad pro rok 2016

Od 1. 1. 2016 se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Tato sazba pro rok 2016 činí 3,80 Kč/km (v roce 2015 to bylo 3,70 Kč/km).
Od 1. 1. 2016 se mění průměrné ceny pohonných v Kč/litr takto:
BA 95 oktanů                         29,70 Kč     (35,90 Kč v roce 2015) 
BA 98 oktanů                         33,00 Kč     (38,30 Kč v roce 2015)
Motorová nafta                       29,50 Kč     (36,10 Kč v roce 2015)
Náhrada za použití silničního motorového vozidla se skládá ze sazby základní náhrady 3,80 Kč/km a z náhrady za pohonné hmoty vypočtené z průměrné spotřeby na 100 km, uvedené v technickém průkazu vozidla.
Náhrada za použití silničního motorového vozidla se poskytuje zpravidla činovníkům nebo členům, kteří zajištují akce pro účetní jednotku. Výbor může stanovit svým rozhodnutím jednotnou výši náhrady za kilometr, např. 4,- Kč.
Pro účely poskytnutí cestovních náhrad se s činovníkem nebo s pověřeným členem uzavře tzv. nepojmenovaná smlouva podle ustanovení § 1746 občanského zákoníku (vzor smlouvy naleznete v kategorii Vzory).
Pokud se pro cestu použije prostředek veřejné hromadné dopravy, potom se proplácí cestovní náhrada dle hodnot jízdenek.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.05 hodin