Tipy a návody

170 - Hromadné účtování - spouštění v Deníku dokladů

Tato volba je dostupná přes tlačítko zvýrazněné na obrázku. Volba je též dostupná přes klávesu „m“ nebo „M“.

Po stisku tlačítka nebo klávesy se uživateli zobrazí formulář, kde může najednou zadat až čtyři účetní zápisy, a to v závislosti na tom, jak má hromadné účtování přednastaveno.

Všechny hromadně zadávané pohyby jsou předvyplněny společným datumem, partnerem a poznámkou. Formulář umožňuje jejich následnou změnu.

Uživatel dále doplní částku, středisko, akci, popřípadě partnera. Ostatní nastavení jsou do Deníku přebírána z číselníku „Typy souvztažností“ v závislosti na tom, jaká souvztažnost je použita.

Po stisknutí tlačítka „Uložit“ jsou data zapsána do Deníku dokladů.

 

 

 

Štítky:

Publikováno: 16. 1. 2019, 10.58 hodin