Tipy a návody

130 - Řešení zobrazení na Windows 10

Problémy jsou způsobeny nastavením základní velikosti textů ve Windows. Je zapotřebí nastavit velikost na 100%. Větší hodnoty než 100% způsobují problém se zobrazením

- sestav (sestava je zobrazena celá, ale je proporcionálně zmenšena jen na část papíru)

- formulářů (formulář může být oříznut zdola a zleva)

 Postup:

1) Na ploše Windows kliknout pravým tlačítkem myši. Objeví se menu, ve kterém zvolíte položku „Nastavení zobrazení“.

2) Následně je zobrazen dialog pro nastavení základních vlastností systému. Nejprve vyberete vlevo v nabídce volbu „Display“.

Poté přesunete jezdec v posuvném ukazateli tak, aby se v textu objevila hodnota 100%, viz obrázek.

3) Restartujte Windows a opakováním kroků 1 a 2 se ujistíte, zda je volba uložena trvale.

Pak by měla aplikace fungovat správně.

V případě potřeby kontaktujte support na: zkroulikova@orsia.cz  nebo pgregor@orsia.cz

Štítky:

Publikováno: 22. 3. 2017, 9.45 hodin