Tipy a návody

130 - Protokol o vyřazení hmotného investičního majetku - Vzor

P R O T O K O L
o vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku (HIM)
o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHIM)*

 č. …………

 Popis vyřazovaného majetku            Inventární              Datum              Důvod vyřazení                                                                                číslo majetku        vyřazení

                                                                              

 

Způsob vyřazení – likvidace …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 Záznam o vyřazení byl do evidence majetku proveden dne ……………….

 Poznámka:

 

 V………………. dne ……..….

 Za likvidační komisi:

 Schváleno dne …………….

 Podpis …………………………….

 

* nehodící se škrtněte

ke stažení zde

 

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 8.54 hodin