Tipy a návody

130 - Příklady účtování - zálohy na spotřebu vody, účtování sociálního fondu

Příklad účtování záloh na spotřebu vody a vyúčtování podílu spotřeby vody u kazatelského bytu:

Záloha přijatá od kazatele (nájemníka) na spotřebu vody

Pří-Ba-Ener-Sl   Příj. na BÚ – přímá úhrada za energie a služ. od nájemníků, vč. Záloh                               

MD 220   DAL 378

použije se jak pro přijatou zálohu, tak i pro doplatek za vodu

Pří-HO-Náj-EnBF Příj. do pokl. za spotřebu energií od nájemníků, vč. Záloh                                                  

MD 210   DAL 378

použije se jak pro zálohu, tak i pro doplatek za vodu

Výd-HO-Náj-Přep   Výd. z pokl. – vrácení přeplatku z vyúčtování energií nájemníkům                                  

MD 378   DAL 210

Výd-BA-Vrác-Pře   Výd z účtu – vrácení přeplatku nebo neodůvodněné platby                                              

MD 378   DAL 220

Příklad účtování sociálního fondu

Zaúčtování rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (dotace) ze sociálního fondu.

PO-Předp-Dotac    Pohledávka – předpis dotace od jiného subjektu než sdružení (soc. fond)                    

MD 378   DAL 690

Zaúčtování poskytnutí příspěvku (dotace) ze sociálního fondu do pokladny nebo na bankovní účet sboru.

Pří-HO-Dotace  Příj. do pokl. – dotace od jiného subjektu než sdružení (soc. fond)                                      

MD 210   DAL 378

Pří-BA-Dotace   Příj. na BÚ – dotace od jiného subjektu než sdružení (soc. fond)                                          

MD 220   DAL 378

Zaúčtování poskytnutí daru (sociální výpomoci) ze sociálního fondu

Výd-BA-Dar-PoSF   Výd. z účtu – peněžitý dar poskytnutý ze sociálního fondu (soc. výpomoc)                  

MD 540   DAL 220

Výd-HO-Soc-Výpo   Výd. z pokl. – dar ze sociálního fondu (sociální výpomoc)                                               

MD 540   DAL 210

 

Štítky: bez štítků

Publikováno: 16. 1. 2019, 10.17 hodin