Tipy a návody

130 - Práce "malého rozsahu"

Práce „malého rozsahu“

U tzv. „práce malého rozsahu“, kdy není povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění, se od 1. 1. 2019 mění částka maximální výše odměny na 2.999,- Kč měsíčně (v roce 2018 to byla částka 2.499,- Kč).

Na práce malého rozsahu se obvykle uzavírá dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ). U DPČ nesmí rozsah práce přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby v průměru za měsíc.

 

Štítky:

Publikováno: 11. 1. 2019, 13.19 hodin