Tipy a návody

100 - Změna sazeb u cestovních náhrad

Od 1. 1. 2019 se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Tato sazba pro rok 2019 činí 4,10 Kč/km (v roce 2018 to byly 4,- Kč/km).

Od 1. 1. 2019 se mění průměrné ceny pohonných v Kč/litr takto:

BA 95 oktanů                         33,10 Kč            (30,50 Kč v roce 2018) 

BA 98 oktanů                         37,10 Kč            (32,80 Kč v roce 2018)

motorová nafta                       33,60 Kč           (29,80 Kč v roce 2018)

Náhrada za použití silničního motorového vozidla se skládá ze sazby základní náhrady 4,10 Kč/km a z náhrady za pohonné hmoty vypočtené z průměrné spotřeby na 100 km, uvedené v technickém průkazu vozidla. U náhrady za pohonné hmoty lze použít cenu z vyhlášky – viz výše nebo cenu z dokladu o nákupu pohonné hmoty – musí být aktuální v den konání cesty nebo bezprostředně před konáním cesty.

Náhrada za použití silničního motorového vozidla se poskytuje zpravidla činovníkům nebo členům, kteří zajištují některou z akcí. Výbor může stanovit svým rozhodnutím jednotnou výši náhrady za kilometr, např. 4,50 Kč.

Pro účely poskytnutí cestovních náhrad se s činovníkem nebo s pověřeným členem uzavře tzv. nepojmenovaná smlouva podle ustanovení § 1746 občanského zákoníku (vzor smlouvy naleznete ve vzorech smluv a písemností ).

Pokud se pro cestu použije prostředek veřejné hromadné dopravy, potom se proplácí cestovní náhrada dle hodnot jízdenek.

Štítky:

Publikováno: 11. 1. 2019, 12.58 hodin