Tipy a návody

100 - Změna sazeb u cestovních náhrad

Změna sazeb u cestovních náhrad

Od 1. 1. 2020 se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Tato sazba pro rok 2020 činí 4,20 Kč/km (v roce 2019 to byly 4,10 Kč/km).

Od 1. 1. 2020 se mění průměrné ceny pohonných v Kč/litr takto:

BA 95 oktanů                         32,00 Kč     (33,10 Kč v roce 2019)

BA 98 oktanů                         36,00 Kč     (37,10 Kč v roce 2019)

motorová nafta                       31,80 Kč     (33,60 Kč v roce 2019)

elektřina (za 1 kWh)              4,80 Kč   od 1. 1. 2020 nově náhrada pro elektromobily                                    

Náhrada za použití silničního motorového vozidla se skládá ze sazby základní náhrady 4,20 Kč/km a z náhrady za pohonné hmoty vypočtené z průměrné spotřeby na 100 km, uvedené v technickém průkazu vozidla. U náhrady za pohonné hmoty lze použít cenu z vyhlášky – viz výše nebo cenu z dokladu o nákupu pohonné hmoty – musí být aktuální v den konání cesty nebo bezprostředně před konáním cesty.

Náhrada za použití silničního motorového vozidla se poskytuje zpravidla sborovým činovníkům nebo členům, kteří zajištují sborové akce. Výbor sboru může stanovit svým rozhodnutím jednotnou výši náhrady za kilometr, např. 4,50 Kč.

Pro účely poskytnutí cestovních náhrad se s činovníkem nebo s pověřeným členem sboru uzavře tzv. nepojmenovaná smlouva podle ustanovení § 1746 občanského zákoníku (vzor smlouvy naleznete ve vzorech smluv a písemností na stránce www.americky-denik.cz).

Pokud se pro cestu použije prostředek veřejné hromadné dopravy, potom se proplácí cestovní náhrada dle hodnot jízdenek.

 

Štítky:

Publikováno: 11. 1. 2019, 12.58 hodin