Tipy a návody

090 - Zálohování

Automatické zálohování

 

Všechna data je nutné zálohovat, aby byla dostupná v případě neočekávaného výpadku systému.

Program "Americký deník" vytváří sám, bez zásahu uživatele, bezpečnostní zálohy dat.

Zálohování probíhá tak, že v okamžiku výběru zpracovávaného roku, v dialogu pro výběr zpracovávaného období, je vytvořena bezpečnostní kopie dat. Kopie dat je vytvářena do podadresáře Zálohy. Podadresář Zálohy se nachází v hlavním adresáři aplikace. Standardně je to C:\Orsia\Am_Denik\Zalohy.
Záloha je vytvářena na principu „Zálohuj předchozí stav deníku v okamžiku prvního otevření deníku a smaž zálohy starší než 40 dní“.

!!!! TATO AUTOMATICKÁ FUNKCE NENAHRAZUJE NUTNOST PROVÁDĚT ZÁLOHOVÁNÍ NA EXTERNÍ DATOVÁ MÉDIA!!!!

 

Štítky:

Publikováno: 25. 9. 2015, 11.19 hodin