Tipy a návody

090 - Příklad účtování o zisku a ztrátě

Postup účtování například pro rok 2015

Nejprve uživatel v účetním období 2014:

  1. vypočítá Výsledovku za rok 2014
  2. vypočítá Rozvahu za 2014
  3. z Rozvahy zjistí hospodářský výsledek (Výkaz Rozvaha, Pasiva, řádek II.)

Následně v roce 2015 uživatel:

  1. vyhledá zůstatek účtu 930 (měl by souhlasit s hospodářským výsledkem roku 2014 – viz krok 3)
  2. v účetním období 2015 zaúčtuje zisk/ztráta oproti vlastnímu jmění. Na to jsou ve všeobecných účetních souvztažnostech dva typy účetních případů
    • jestliže byl zisk - použije se souvztažnost: "VÚD - rozdělení dosaženého zisku - převod do vlastního jmění"
    • jestliže byla ztráta - použije se souvztažnost: "VÚD - vypořádání vzniklé ztráty úhradou z vlastního jmění"
Štítky:

Publikováno: 6. 11. 2015, 10.55 hodin