Tipy a návody

070 - Převod konečných zůstatků

Převod konečných zůstatků z minulého účetního období do počátečních stavů nového účetního období

Pokud uzavřete první účetní období, můžete převést konečné zůstatky syntetických účtů do následujícího účetního období.
Obdobně je možné převést konečné zůstatky v modulu "Fondy".

Nejprve je potřebné založit nové účetní období v modulu "Administrace".
Poté spusťte nové účetní období.
V modulu Syntetické účty stiskněte tlačítko , které provede zjištění konečných zůstatků ve starém období a ty zapíše jako počáteční stav do nového období.  
Účty třídy 5 a 6 mají vždy počáteční stav roven 0.

Kontrolu výpočtu můžete provést tak, že ve starém účetním období spustíte sestavu Obrat účtů. Hodnota ve sloupci "Konečný stav" musí být shodná s počátečním stavem, který naleznete na syntetickém účtu v novém období.
Musí se také shodovat s hodnotou sloupce "Počáteční stav" uvedenou na sestavě "Obrat účtů" spuštěné v novém období.

V modulu Fondy stiskněte tlačítko, tato funkce provede zjištění konečných zůstatků ve starém období a ty zapíše jako počáteční stav do nového období.  

Kontrolu výpočtu můžete provést tak, že ve starém účetním období spustíte sestavu Obrat fondů Hodnota ve sloupci "Konečný stav" musí být shodná s počátečním stavem, který naleznete na fondu v novém období.
Musí se také shodovat s hodnotou sloupce "Počáteční stav" uvedenou na sestavě "Obrat fondů" spuštěné v novém období.

UPOZORNĚNÍ
Akci převod zůstatků lze provádět opakovaně. Můžete tedy účtovat současně ve starém období i v novém období.
V jakémkoliv okamžiku můžete provést převod zůstatků ze starého období do počátečních stavů nového období.

Štítky:

Publikováno: 25. 9. 2015, 10.50 hodin