Tipy a návody

060 - Uzávěrka

Modul Uzávěrka slouží k uzavření práce v aktuálně zpracovávaném účetním období. V modulu lze provést také zrušení uzávěrky neboli znovuotevření účetních zápisů pro možnost dodatečných úprav.

Uzavření účetního období
Postup:          
Ujistěte se, že máte vystavené všechny faktury.
Ujistěte se, že máte zaúčtované všechny účetní případy daného účetního období.
Ujistěte se, že máte vypočtené a vytisknuté výkazy Výsledovka a Rozvaha.
Ujistěte se, že máte vytištěnou sestavu "Obratová předvaha".
Ujistěte se, že jste vyexportovali deník dokladů do MS-Excel.

Uzavřením účetního období je znemožněn další výpočet výkazů Rozvaha a Výsledovka (zůstane pouze povolena možnost jejich tisku tak, jak byly naposled vypočteny). Po uzavření účetního období nelze provádět změny v deníku dokladů a nelze ani vystavovat nové faktury.

Opětovným otevřením účetního období se všechny uzavřené funkce znovu obnoví.

Štítky:

Publikováno: 25. 9. 2015, 10.59 hodin