Tipy a návody

050 - Vytvoření převodního příkazu

Funkce slouží k vytváření příkazů k úhradě pro ty účetní doklady, které mají nastaven příznak Zahrnout do tvorby příkazu do banky v deníku dokladů. Jako bankovní spojení a symboly platby budou použity údaje vyplněné v příslušných polích účetního dokladu.


Pokud chcete zahrnout řádek účetního deníku do příkazu k úhradě, stiskněte klávesu <INSERT> , čímž dojde k označení řádku. (Zrušení označení provedete opětovným stiskem klávesy).
Tlačítko Příkaz k úhradě                  
Stiskem tohoto tlačítka dojde k vytvoření příkazu k úhradě pro zvolené řádky. V případě, že uživatel potřebuje zobrazit a vytisknout příkaz, musí nejprve použít tlačítko Podklad položkově nebo Podklad sumárně. Tyto funkce umožňují zobrazit a vytisknout příkazy k úhradě. Po vytvoření příkazu už podklady nelze zobrazit!
Tlačítko Podklad položkově            
Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí sestava s detailním rozpisem položek zahrnutých do příkazu k úhradě. Sestavu lze uložit do souboru v MS Excel.
Tlačítko Podklad sumárně               
Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí sestava s rozpisem položek, zahrnutých do příkazu k úhradě, seskupených dle účelového vázání prostředků.

Štítky:

Publikováno: 25. 9. 2015, 10.38 hodin