Tipy a návody

050 - Evidence a odpisování majetku

Z hlediska evidence a odpisování majetku je majetek rozdělen do čtyř kategorií:

První kategorie:
v této kategorii je majetek s hodnotou do 2.000,- Kč. Tento majetek se neeviduje a je považován za spotřebovaný materiál. Výbor může svým rozhodnutím uložit evidování majetku s hodnotou nad 1.000,- Kč. Takový majetek je potom evidován v tzv. operativní evidenci (forma vedení evidence není předepsána. Může to být např. sešit majetku, tabulka v Excelu, apod.).

Druhá kategorie:
v této kategorii je majetek s hodnotou nad 2.000,- Kč do 20.000,- Kč. Tento majetek se eviduje a současně se jednorázově odpisuje při zařazení do majetku (100 % odpis hodnoty).
Forma evidence tohoto majetku není předepsána. Lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník.

Třetí kategorie:
v této kategorii je majetek s hodnotou nad 20.000,- Kč do 40.000,- Kč. Tento majetek se eviduje a současně se odpisuje tak, že v roce zařazení do majetku se odepíše 50 % z jeho hodnoty a v roce následujícím se odepíše zbývajících 50 % z jeho hodnoty. Pro evidenci majetku a jeho odpisování lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník.

Čtvrtá kategorie:
v této kategorii je majetek s hodnotou nad 40.000,- Kč. Tento majetek se eviduje a současně odpisuje. Ve většině případů je doba odpisování 5 let. Pro evidenci tohoto majetku a jeho odpisování lze využít modul „Majetek“ v programu Americký deník.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 12.49 hodin