Tipy a návody

040 - Výkazy

Výsledovka

Modul Výsledovka slouží k sestavení výkazu Výsledovka požadovanému finančním úřadem jako příloha při přiznání k dani z příjmů.
S programem je dodán předdefinovaný tvar výkazu ve zjednodušeném formátu.

Výpočet výkazu je prováděn tak, že se zároveň počítají výsledky s přesností na haléře a s přesností na tisíce Kč.
Při tisku výkazu je nutné vybrat, zda chcete tisknout s přesností na haléře či se zaokrouhlením na tisíce Kč.
U výpočtu s přesností na tisíce Kč může dojít k odchylce vlivem zaokrouhlení.
Tato odchylka se projeví ve vazbě na výkaz ROZVAHA, kdy je hospodářský výsledek zjištěný ve výsledovce přenášen do rozvahy a v ní upraven tak, aby zaokrouhlení vzniklé při výpočtu na tisíce Kč nezpůsobilo nerovnost AKTIV a PASIV ve výkazu "Rozvaha".
Jinak řečeno, hospodářský výsledek (zisk/ztráta) vypočtený ve výsledovce je přenesen do rozvahy a tam upraven o případný zaokrouhlovací rozdíl.
Může tedy dojít k tomu, že hospodářský výsledek zjištěný ve výsledovce je jiný než v rozvaze.
Výpočet výkazu provedete stiskem tlačítka

Nastavení výkazu:
Nákladová / Výnosová část - určuje zda řádek výkazu patří do nákladové nebo výnosové části výsledovky.
Řádek                                    - číslo řádku výkazu - důležité je pro výpočet Výpočtových řádků
Označení                               - Označení řádku výkazu dle vyhlášky
Text                                       - text řádku výkazu dle vyhlášky
Hlavní                                    
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka zjištěná z obratů syntetických účtů v deníku dokladů a to za účetní případy, které spadají pod hlavní činnost účetní jednotky. Přiřazení syntetických účtů je uvedeno v položce "Řádek výkazu Výsledovka" v definici syntetického účtu.
Hospodářská                                                
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka zjištěná z obratů syntetických účtů v deníku dokladů a to za účetní případy, které spadají pod hospodářskou činnost účetní jednotky. Přiřazení syntetických účtů je uvedeno v položce "Řádek výkazu Výsledovka" v definici syntetického účtu.
Typ řádku                                                     
určuje, zda bude řádek vypočítán sumací z obratů syntetických účtů v deníku dokladů (Normální řádek), nebo zda bude vypočten pomocí vnitřních vzorců rozvahy (Výpočtový řádek).
Vzorec
slouží k definici způsobu výpočtu výpočtových řádků rozvahy. 

Nově lze výkaz Výsledovka vypočítávat za střediska, případně za akce. Parametry pro výpočet vybírá uživatel z číselníků Střediska, nebo Akce, do kterých už předem údaje o střediscích nebo akcích doplnil.

Rozvaha 

Modul Rozvaha slouží k sestavení výkazu Rozvaha, požadovanému finančním úřadem jako příloha při přiznání k dani z příjmů. 

Výpočet je prováděn najednou s přesností na haléře a na tisíce Kč. Výpočet na tisíce může provázet zaokrouhlovací chyba.
Více viz popis výkazu "Výsledovka".

S programem je dodán předdefinovaný tvar výkazu ve zjednodušeném formátu.
Výpočet výkazu může být proveden až po provedení výpočtu výkazu Výsledovka!!!! 
Výpočet výkazu provedete stiskem tlačítka .

Nastavení výkazu:
Aktivní / Pasivní část výkazu      - určuje, zda řádek výkazu patří do aktivní nebo pasivní část rozvahy
Řádek                                            - číslo řádku výkazu - je důležité pro výpočet Výpočtových řádků
Označení                                        - označení řádku výkazu dle vyhlášky
Text                                                - text řádku výkazu dle vyhlášky
Brutto                                                
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka brutto zjištěná z obratů syntetických účtů (definovaných jako brutto účty) v deníku dokladů. Přiřazení syntetických účtů je uvedeno v položce "Řádek výkazu Rozvaha" v definici syntetického účtu. 
Korekce                                             
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka brutto zjištěná z obratů syntetických účtů (definovaných jako korekční účty) v deníku dokladů. Přiřazení syntetických účtů je uvedeno v položce "Řádek výkazu Rozvaha" v definici syntetického účtu.
Netto
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka brutto upravená o částku korekce.
Na poč. období         
zde bude po výpočtu výkazu uvedena částka zjištěná z počátečních stavů syntetických účtů. Částka bude zjištěna z položek Poč. stav MD a Dal.
Typ řádku
určuje, zda bude řádek vypočítán sumací z obratů syntetických účtů v deníku dokladů (Normální řádek) nebo zda bude vypočten pomocí vnitřních vzorců rozvahy (Výpočtový řádek).
Vzorec                      
slouží k definici způsobu výpočtu výpočtových řádků rozvahy.

Štítky:

Publikováno: 25. 9. 2015, 10.03 hodin