Tipy a návody

040 - Dohoda o pracovní činnosti 2024 - komentář

 

Práce „malého rozsahu“

U tzv. „práce malého rozsahu“, kdy není povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění, se od 1. 1. 2023 mění částka maximální výše odměny na 3.999,- Kč měsíčně.

Na práce malého rozsahu se obvykle uzavírá dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ). U DPČ nesmí rozsah práce přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby v průměru za měsíc.

 

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 11.00 hodin