Tipy a návody

030 - Párování dokladů

Párování dokladů

Systém dovoluje provést spárování dokladů s předpisem Pohledávky / Závazku / VÚD s jejich úhradou evidovanou pokladními doklady/bankovními výpisy. Systém umožňuje propojit k jednomu dokladu s předpisem několik úhradových dokladů. Spárovat se tak dá například jeden předpis Závazku s několika různými úhradovými doklady. Párování je prováděno na základě shody v několika parametrech, z nichž nejdůležitější je variabilní symbol. Párovat lze i doklady z jiných účetních období.

Samotné párování je evidováno na záložce „Párování“ v detailním okně „Deníku dokladů“. Pro každý spárovaný doklad je uchovávána informace o čísle spárovaného dokladu a o spárované částce.

Párování je primárně založeno na shodnosti variabilních symbolů párovaných dokladů. Není to však povinné. Lze spárovat i doklady s rozdílnými variabilními symboly.

K samotnému párování slouží dialog pro párování dokladů, který je dostupný po stisku tlačítka „Nové párování<F8>. Párování lze zrušit stiskem tlačítka „Zrušit párování“.

Upozornění: Samotným párováním nedochází k změně obratů na syntetických účtech, párování slouží k pomocné technické mimoúčetní evidenci.

Dialog pro párování dokladů

V dialogu dochází k dohledání dokladu, který má být k aktuálně otevřenému dokladu spárován. Je jedno, zda párování probíhá směrem od dokladu s předpisem (Pohledávka/Závazek/VÚD) a je dohledávána úhrada (pokladní doklad/bankovní výpis), nebo zda je tomu obráceně (k úhradě dohledáván předpis).

V závislosti na tom, jakého druhu dokladu je právě editovaný doklad, jsou v „párovacím“ dialogu nabídnuty ke spárování doklady protichůdných druhů.

Dialog je rozdělen do tří částí:

Část „Parametry hledání“ 

  • zde uživatel nastaví parametry, které by měl doklad hledaný ke spárování, splňovat.
  • uživateli je dovoleno parametry měnit za účelem dohledání potřebného dokladu
  • změnou nastavení v poli „Hledat v účetním období“ je možné prohledávat ke spárování doklady z jiných (předchozích) účetních období                              

Část „Doklady k párování“ 

  • tabulka obsahuje doklady, které se podařilo naléz na základě parametrů zadaných v předchozí části
  • v případě, že je nalezeno více dokladů, uživatel vybírá jedním kliknutím myši ten z nich, který je propárování vhodný.

Část „Párovaná částka“       

  • zde uživatel zadává částku, kterou chce k aktuálně editovanému dokladu spárovat
  • částka nesmí být vyšší, než je hodnota uvedená jako částka v dokladu vybraném ke spárování 

Tlačítko Přenést – stisknutím tlačítka dojde k vyvolání kontrol, hlídajících, zda má párování všechny náležité hodnoty. Pokud tomu tak není, je uživatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že je vše v pořádku, je stisknutím tlačítka založen záznam o párování.

V modulu Sestavy a výstupy je k dispozici výpis, který obsahuje informace o párování dokladů.

Sestava umožňuje zobrazit Pohledávky/Závazky/VUD jen spárované, nebo všechny, tj. včetně nespárovaných. V průvodci je možné omezit zobrazení jen na určitý druh dokladu a též na určité datum.

 

Je možné párovat i doklady s odlišnými Variabilními symboly. Doklady mohou dokonce být z různých účetních období, viz obrázek.

  

 

Štítky:

Publikováno: 1. 9. 2015, 0.00 hodin