Tipy a návody

010 - Zahájení práce

Před započetím práce s aplikací musíte zadat licenční a aktivační číslo, jinak nelze program provozovat.

Licenční a aktivační číslo Vám bylo dodáno spolu s programem.
Pro zadání licenčního čísla zvolte položku menu "Moduly" - > "Nastavení aktivačního číslo".
Před samotnou prací s programem si přečtěte kapitolu "Ovládání programu ".
Práce v aplikaci začíná v úvodním okně, ve kterém můžete zvolit buď administraci účetní jednotky, nebo práci s účetnictvím.

Před samotnou prací s účetnictvím musíte založit alespoň jednu účetní jednotku v sekci Administrace účetní jednotky.

Pokud zvolíte práci s účetnictvím, budete vyzváni k tomu, abyste vybrali rok účetního období, v němž chcete pracovat.

Výběr proveďte výběrem roku v dialogu pro volbu účetního období.

Pokud je aktivováno více účetních jednotek, je ještě před volbou roku zobrazen dialog pro výběr účetních jednotek.

Zde výběr proveďte zvolením řádku se zkratkou a názvem účetní jednotky a stiskem tlačítka OK.

Zadání a zrušení hesla se provádí v dialogu "Změna hesla".

Zadání a změna hesla

Při prvním přihlášení musíte zadat shodné heslo do políček: "Heslo" a "Změna hesla".
Při změně hesla je postup shodný.

Zaškrtávací volba "Provozovat bez hesla" slouží k zpřístupnění možnosti provozovat aplikaci bez nutnosti zadat přístupové heslo.

Postup nastavení a zrušení možnosti provozovat aplikaci bez hesla:

Postup pro nastavení provozu bez hesla

 1. Spusťte program Americký deník a v přihlašovacím okně vyplňte heslo.
 2. Stiskněte tlačítko „Změna hesla“
 3. V následujícím okně zaškrtněte volbu „Provozovat bez hesla“ – systém přejde do režimu práce bez hesla. Vaše heslo, které jste dosud používali, je odstraněno.
 4. Potvrďte tlačítkem „OK“. Okno se zavře a v původním okně pro zadání hesla stiskněte opět „OK“
 5. Nyní ukončete program a při jeho příštím spuštění již nebudete na heslo tázáni.

Pro obnovení provozu s heslem použijte následující postup

 1. Spusťte program Americký deník
 2. V základním okně vyberte menu „Moduly“-„Obnovení provozu s heslem“
 3. Program se ukončí. Spusťte ho znovu.
 4. V okně pro zadání hesla nezadávejte nic a stiskněte tlačítko „Změna hesla“
 5. V následujícím okně zadejte své nové heslo v polích „Heslo“ a „Potvrzení hesla“ a stiskněte tlačítko „OK“. Okno se zavře a v původním okně pro zadání hesla stiskněte opět „OK“
 6. Nyní ukončete program a při jeho příštím spuštění budete muset zadat své heslo.

Počátek účtování

Po založení účetní jednotky a vytvoření prvního účetního období je nutné správně nastavit počáteční stavy syntetických účtů. V případě, že přecházíte z jednoduchého účetnictví, je popsán převodový můstek, dle kterého převedete konečné stavy z jednoduchého účetnictví do Amerického deníku.

Tento převodový můstek je umístěn v souboru Prevodovy_Mustek_Vzor.xls.

Po založení počátečních stavů, je možné začít účtovat v modulu „Deník dokladů“. 

Štítky:

Publikováno: 27. 8. 2015, 9.00 hodin