Tipy a návody

010 - Přehled změn pro rok 2016

Změna minimální mzdy
Od 1. 1. 2016 se mění výše minimální mzdy z 9.200,- Kč měsíčně na 9.900,- Kč měsíčně.
Minimální hodinová mzda činí 58,70 Kč.
Změna výše minimální mzdy má vliv na odměňování u dohod o provedení práce, uzavíraných zejména na úklid v prostorách. Podle prováděných zjištění, jsou hodinové sazby u dohod o provedení práce obvykle vyšší, než činí minimální hodinová mzda.

Práce „malého rozsahu“
U tzv. „práce malého rozsahu“, kdy není povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění, zůstává zachována částka maximální výše odměny 2.499,- Kč měsíčně.

Platby prováděné v hotovosti
V hotovosti lze provádět platby pouze do výše 10.000,- EUR nebo 270.000,-. Toto omezení platí i pro platby do zahraničí nebo ze zahraničí (poskytované zahraničním subjektům nebo přijímané od zahraničních subjektů). Omezení platí i pro dary (bezúplatná plnění).
Omezení plateb v hotovosti neplatí pro vklady peněžních prostředků na bankovní účet nebo výběry z bankovního účtu.
Limit 10.000,- EUR nebo 270.000,- Kč je stanoven pro jednu platbu od jednoho subjektu v jednom kalendářním dni.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.14 hodin