Aktuality

Upgrade - Americký deník 2024

Publikováno: 25. 1. 2024, 14.51 hodin

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti DPP a DPČ

Byl přidán nový modul pro evidenci DPP a DPČ.

Modul je dostupný z menu „Další evidence => DPP / DPČ“

Modul umožňuje:

  • Zaevidovat parametry
  • Vytisknout dohodu
  • Vytisknout výkaz práce za zvolené období (na základě zadané pracovní doby) s možností „vyhnout se“ státním svátkům

V adresáři „Doc\Obecne_informace\Vzory_smluv“ jsou umístěny:

  • nové vzory dohod (DPP/DPČ),
  • ukázkový xlsx dokument pro Rozpis směn / výkaz práce,
  • příklady, jak vypočítat odměnu za případnou dovolenou.

 V adresáři „Doc\Obecne_informace\Metodicke_pokyny“ jsou umístěny pracovněprávní informace platné od roku 2024.

Další změny:

Zaevidování dohody v programu Americký deník

Tisk dohody a tisk výkazu práce