Aktuality

Upgrade - Americký deník 2022

Publikováno: 20. 4. 2022, 8.46 hodin

Dne 2. února 2022 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

Načítání bankovních výpisů

SW v této verzi umožňuje načítání bankovního výpisu ve formátu ABO (přípona souboru (*.gpc). Před spuštěním načítání je zapotřebí do parametrů systému zavést číslo účtu (včetně předčíslí a kódu banky).

Řešení problému se zobrazením formulářů a sestav na Windows 10

Problémy jsou způsobeny nastavením základní velikosti textů ve Windows. Je zapotřebí nastavit velikost na 100 %. Větší hodnoty než 100 % způsobují problém se zobrazením_

  • Sestav (sestava je zobrazena celá, ale je proporcionálně zmenšena jen na část papíru).
  • Formulářů (formulář může být oříznut zdola a zleva)