Aktuality

Upgrade - Americký deník 2020

Publikováno: 4. 3. 2020, 12.43 hodin

Dne 3. března 2020 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

Úprava sestav

Sestavy Obratová předvaha (Obraty účtů), Obraty účtů za středisko, Obraty fondů/oddělení a Obraty Fondů/odděl za středisko je možné tisknout ve variantě „Jen nenulové účty“. V tom případě se tisknou ty řádky sestavy, kde byl zaznamenán nenulový stav nebo obrat.

Sestava „Přehled párování“ nově umožňuje zobrazit Spárované / Nespárované / Všechny doklady.

Nový typ pohybu

Součástí upgrade je přidání nového typu pohybu:

VÚD-PNE-HrNajem        - VÚD - podíl nákladů na energie hrazený nájemcem (vypůjčitelem) - předpis

úhrady

Použije se v případě, kdy jsou nájemci (vypůjčiteli) přeúčtovány náklady na energie, které spotřebovává.

Hromadné účtování – nastavení parametrů

Modul umožňuje nastavit parametry pro hromadné účtování až čtyřech účetních případů najednou.

Od verze 2019 je možné vytvářet Všeobecné účetní doklady jako hromadný doklad.

Hromadný tisk dokladů z Deníku dokladů:

Od verze 2019 je možné provádět hromadný tisk dokladů z modul "Deník dokladů". Uživatel nejprve nastaví podmínky pro filtraci dokladů tlačítkem "Filtr" a poté, co jsou doklady vyfiltrovány, je možné zvolit "Tisk -> Hromadný tisk dokladů". Pak se mu vytisknou postupně všechny odfiltrované doklady. Pokud před tiskem není filtr použit, dojde k tisku všech dokladů zapsaných do Deníku dokladů.