Aktuality

Upgrade - Americký deník 2016

Publikováno: 4. 2. 2016, 12.50 hodin

Dne 29. ledna 2016 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.
Byly přidány následující typy souvztažností , které se přidají automaticky při instalaci upgrade
.
VÚD-Hal-Vyrov                  VÚD – haléřové vyrovnání u faktur
Výd-HO-VěcDar                 Výd. z pokladny - nákup věcného daru
Výd-BA-Úrok-Pro               Výd. z účtu – úhrada úroku z prodlení úhrady daní
Výd-BA-PokutaD                Výd. z účtu - úhrada pokuty
Výd-BA-Odv-RozK              Výd. z účtu – odvod za porušení rozpočtové kázně
Pří-HO-Dobro-Př                 Příj. do pokladny - příjem z úhrady dobropisu přijatého
Pří-BA-Dobro-Př                 Příj. na BÚ - příjem z úhrady dobropisu přijatého
FP-Př-Úrok-Prod                 Závazek - předpis úroku z prodlení úhrady daní
FP-Př-Por-RozK                 Závazek - předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně
FP-Př-Pokuta-D                 Závazek - předpis pokuty za pozdě podané daňové přiznání
Byly doplněny nové syntetické účty pro účtování bankovních pohybů v USD a EUR
Nové syntetické účty umožňují účtování pohybů na valutových běžných účtech (EUR a USD).
225     Valutový bankovní účet v EUR
226     Valutový bankovní účet v USD
Způsob jejich použití a účtování naleznete v kapitole Tipy a triky.
V Administraci účetní jednotky byl na záložku „Ostatní“ přidán příznak „Editace sestav“. Po zaškrtnutí příznaku je možné editovat grafickou podobu všech sestav.
V modulu Majetek byly na kartu majetku přidány další položky, „Umístění majetku“ a „Výrobní číslo majetku“. Dále byly upraveny sestavy pro tento modul.
Pro typ instalace CASD byla upravena sestava „Potvrzení o daru“.
V modulu Sestavy a výstupy byla přidána sestava „Kontrola zaúčtování“. Spuštěním sestavy dojde k překontrolování všech zápisů v „Deníku dokladů“. Sestava zobrazí případné chyby v dokladech, které by mohly vést k nesprávnému sestavení účetní uzávěrky.